Reserveringen

Via het submenu kunt u direct de ruimte(s) reserveren die u denkt nodig te hebben. Als een ruimte bezet lijkt neem dan contact op met de beheerder.

Vaak is het mogelijk om een alternatief aan te bieden of te schuiven met bezetting.

TARIEVEN 2019      
       
WAT DUUR SOC.CULTUREEL ZAKELIJK
       
Gymzaal per uur C 15,00 € 30,00
Vergaderruimte/
instructieruimte
per dagdeel C 11,00 C 22,00
  per uur   C 16,00
Podium gymzaal per dagdeel C 11,00 C 22,00
Halve gymzaal per dagdeel C 19,00 C 38,00
Gymzaal, podium en kleedlokalen per dagdeel C 78,00 € 156,00
  per dag C 155,00 C 310,00
Gebruik keuken, zonder  pers. per activiteit C 29,00 C 35,00
Instructielokaal tijdens cursussen (inclusief beamer, scherm) per les C 18,00 € 36,00
Flipover per vel C 0,70 € 1,00
Beamer per dagdeel C 8,50 C 11,00
Laptop en scherm per keer G 8,50 C 11,00
Energie toeslag (bij gebruik van extra apparatuur met bovenmatig stroomverbruik o.a. extra verlichting of geluidsinstallatie) C 19,00 C 19,00